Pool

Pool- Att bygga Pool är spännande projekt,ha en rimlig tidsplan för projektet.

Dessutom valet av pooltyp styrs av budget, markförhållandet och regler.

Du kan välja mellan nedgravd pool,så kallad markpool,eller ovanjordspool som istället byggs på marken.

En pool ska ju inte bara vara något att bada i,det kan också vara väldigt fin att beskåda.

Det viktiga är att det blir ordentlig byggt Poolen ska ni leva med länge.

Att tänka börja en projekt som pool då blir stor projekt , men för oss finns inte stor eller små .

Vi på Apollo kakel & klinker AB utför alla pooltyper.

Oftast en pool är kaklat med mosaik som ger bästa resultaten från början till slut av projekt där vi går med dig hela resan till kvalitetslutliga resultaten.

Kontakta oss
TILLBAKA

ANSVAR OCH NOGGRANHET

VI ÄR MED FRÅN START TILL MÅL